top of page

המסורת היהודית מורישה לנו עולם ערכים שלם המלמד אותנו להתיחס באהבה ובאחריות וכבוד לעולם הטבע. החל משנות השמיטה והיובל בהן אנו נדרשים לשמוט את התפיסה הצרכנית שלנו ביחס לאדמה, דרך מצוות הביכורים, הכלכלה המקומית ועוד. לפניכם אוסף של דפי מקורות בנושאים סביבתיים שונים. 

בעלות

גינה קהילתית

הפקר

ושבתה הארץ

דרור בארץ

bottom of page