top of page
עיצוב ללא שם (11).png

בונים קהילה ירוקה

אייקון כדור ארץ - ירוק בהיר.png
20140906_163057.jpg
NRF_2455.JPG

שנת השמיטה הנה הזדמנות מצוינת לעשות מהפכה ירוקה בקהילה ולהפוך את הקהילה שלכם למקיימת, מודעת לסביבה, ושותפה בתיקון כדור הארץ.  

 

 עשרה צעדים לקהילה ירוקה 

 

1. הימנעו כמה שיותר בשימוש בכלים חד פעמיים ואם חייבים - השתמשו רק בכלים חד פעמיים מנייר או מקני סוכר המתכלים יותר במהירות.  

2. השתמשו בחומרי נקיון ידידותיים       לסביבה. 

3. הכינו תיבה לדפי טיוטה שכל עובדי וחברי הקהילה יוכלו להשתמש בה. 

4. ארגנו שוק קח תן- שוק החלפות וכדומה לפחות פעם בשנה, עדיף בתדירות יותר גדולה.   

5. הכינו קומפוסט לגינת הקהילה, אליו יוכלו גם חברי הקהילה להביא את השאריות האורגניות שלהם.  

6. הפכו את גינת הקהילה לגינת ירקות, צמחי תה ותבלין. 

7. התקינו פאנלים סולריים על גג הקהילה  

8. הכינו יריד אומנות מדברים ממוחזרים על מנת לעודד את חברי הקהילה לחשוב על מיחזור ושימוש חוזר בחפצים. 

9. היו מודעים למאבקים הירוקים סביבכם. 

10. קנו מתוצרת מקומית לאירועי הקהילה.  

bottom of page