top of page
עיצוב ללא שם (11).png

איזון פחמני

אייקון כדור ארץ - ירוק בהיר.png
Image by Apostolos Vamvouras

טביעת הפחמן הדו חמצני של אורח החיים העכשווי מובילה להתחממות האקלים ואנו שומעים רבות את הקריאה לצמצום של טיסות ופעילויות אחרות אשר פולטות פחמן.

 

אבל ארגונים שונים בעולם ובארץ מקדמים יוזמות של קיזוז פחמן - carbon offset – ומעודדים אנשים לתמוך בפעילויות המעגנות פחמן כנגד אלו הפולטות אותו. הרעיון הזה זוכה לביקורת לעתים, אבל יש בו גם עוצמה גדולה. למשל, אם אנחנו טסות לחופשה, עלינו לחשב את כמות הפחמן שפלטנו כנוסעות, וליטוע עצים בכמות ש"תאזן" את הפליטה הזו.

ביוזמת האנרגיה הטובה תוכלו להיעזר במחשבון פחמן לצורך זה בדיוק – ולתמוך בפרויקטים סביבתיים.

 

בעמותת "נטעת" אפשר לתרום לשתילת עצים.

 

בנוסף כדאי להכיר גם את "צבא ההגנה לעצים" - קבוצת פייסבוק שמאגדת עשייה אזרחית למניעת כריתת עצים. על אף מצב החירום האקלימי אלפי עצים נכרתים בישראל בשנה, ואת חלקם הגדול ניתן להציל.

bottom of page