top of page
עיצוב ללא שם (11).png

אקולוגיה עמוקה

אייקון כדור ארץ - ירוק בהיר.png
Image by Ivan Bandura

תפיסת האקולוגיה העמוקה או תיאוריית גאיה מציעה ראיה הוליסטית של העולם, ורואה בעולם כולו, בגאיה כולה, בבריאה כולה, שעל אף שהיא על פניו נראית נפרדת, זוהי למעשה מערכת אקולוגית אחת. ראייה כזו מאפשרת לנו לחשוב אחרת על המושגים שאנחנו משתמשים בהם, כמו למשל תרבות-טבע, והיא מנסחת מערכת יחסים אחרת, לא היררכית, כזו שמדגישה תלות הדדית, בין האדם לכל מה שמרכיב את העולם: בעלי חיים, צמחייה, פטריות, מיקרואורגניזמים, אדמה וכן הלאה. ראייה כזו רואה אחרת את הזמן עצמו, והיא שואלת כיצד לנהל את חיינו כאן מתוך המשאבים הקיימים, ומתוך חיבור רוחני לשמחת הקיום וליופי שמקיף אותנו.

 

שנת השמיטה היא השנה בה אנו מאיטים, שובתים, שומטים, וניתנת לנו הזדמנות לחשוב מחדש על המערכות הרבות שבמסגרתן שבהן אנו חיות וחיים, ולנסות להבין כיצד אנו יכולים ויכולות להיטיב עם סביבתנו ועם עצמנו. 

השיח האקטיביסטי בתחום האקלים מוביל (ובצדק) לפתרונות מעשיים, אולם פעמים רבות הפתרונות המוצעים פותרים רק חלקית את המשבר האקולוגי שבו אנו נתונים, המורכב מהיבטים רבים ונוגע ברבדים ותחומים שונים של חיינו. 

על מנת ליצור שינוי אמיתי שיוביל לריפוי הכדור עלינו  לחשוב על הבעיה לא רק מכיוון מדעי אלא גם מכיוונים כלכליים, חברתיים, פסיכולוגים ורוחניים. כיום מתפתחות גישות אקולוגיות המדברות על המשבר הסביבתי כהזדמנות לייצר חברה מחוברת יותר לטבע, מודעת לצרכיה האמיתיים, מתחשבת בחיות ובאנשים הגרים ביבשות השונות ורואה את העולם כמערכת אחת, מערכת אקולוגית עמוקה ומחוברת.

הנה כמה סרטונים עם דוגמאות למשמעותה של אקולוגיה עמוקה:

bottom of page