top of page
white symbol opacity 15.png

מקורות ומאמרים

אייקון כדור ארץ - ירוק בהיר.png
המרד של גרטה

איך הפכה קהילת קודש וחול בוטיק יד שניה לעבודה רוחנית

יהדות ואקולוגיה

ביטויים סביבתיים במקורות היהודיים

בלי קפנדריא

איך הפכה קהילה מחסן לבוטיק יד שניה חברתי

קהילה שגדלה בגינה

איך קהילת אחווה בכרם התחילה טרנד של גינות קהילתיות

ושמטה הארץ

מקראה בנושא שמיטה ומשבר האקלים

bottom of page