top of page
עיצוב ללא שם (11).png

REWILDING

אייקון כדור ארץ - ירוק בהיר.png
Image by Scott Walsh

בשנת שמיטה אנחנו מצווים לא לעבד את האדמה, לא לנכש עשבים, לא לגעת בשדה או בגינה. מה קורה בשדה כשמניחים לו? כשעוזבים אותו? מה גדל בעצמו? איך נראית הגינה שלנו אחרי שנה של אי-התערבות? בשנת שמיטה אנו כמו מאפשרים לפראי לשוב ולהשתלט, משחררים שליטה ונותנים לטבע לעשות את שלו. אחד המושגים החדשים בחיפוש אחר הריפוי של כדור הארץ הוא פירוא - rewilding, לחדול מהאופן שבו האדם מנהל את "הטבע", ולתת למערכת האקולוגית לשקם את עצמה. לצד מרכזי עירוניות ירוקים, מקיימים ובריאים, עלינו לשמור על מרחבי הטבע ולצמצם עד כמה שניתן את ההתערבויות בו.

 

שנת שמיטה יכולה ללמד אותנו על החשיבות של שמירה על שטחים פתוחים ופראיים ועל החשיבות של שימור חיות הבר. בשנת שמיטה לומדים לחיות ממה שיש, וזאת הזדמנות להתחבר לצד הלקטי שלנו ולצאת לסיורי ליקוט, ללמוד על התרבות הלקטית וללמוד להשתמש במה שהטבע כבר נותן לנו.

המלצות לפעילות:

bottom of page