top of page

    קהילה ירוקה   

קיבוץ רפורמי ואקולוגי השם דגש על השילוב בין אורח חיים יהודי מתקדם לבין קהילה בת קיימא שמקדמת ערכים של שמירה על משאבי הטבע והסביבה. בקיבוץ יש דגש נרחב על קיימות- מחזור וקומפוסט, בנייה ירוקה ועוד. בקיבוץ יש מפעל חינוכי ירוק שמציע, בין היתר, תוכניות לימוד רבות בתחום לקהילות המעוניינות להיות ירוקות יותר.

קיבוץ לוטן

 

כיצד הופכים את ט"ו בשבט לחג משמעותי במאה ה-21? האם גם השנה נשיר "כך הולכים השותלים"? התנועה הציונית בראשיתה הפכה את טו בשבט לחג הנטיעות כחלק מהפרויקט הלאומי. בשנת 1980 יצא המורה והסופר זאב יעבץ עם תלמידיו מבית הספר בזכרון יעקב לנטיעה חגיגית וקבע בכך באופן רשמי את הנטיעות בט”ו בשבט כפעולה חינוכית של ילדי ישראל. יוזמה זו נקלטה במושבות עבריות נוספות, ובשנת 1908 הכריזה הסתדרות המורים על ט"ו בשבט כחג הנטיעות.

 

אנו מציעים לכם לקחת את ט"ו בשבט צעד אחד קדימה ולהפוך אותו ליום הירוק בשנה, יום שבו אנו חושבים 'סביבה' ו'קיימות' יום שמאפשר לנו להפוך את הקהילות שלנו לקהילות ירוקות - קהילות ידידותיות לסביבה, קהילות שחושבות ומיישמות עולם בר - קיימא!  קהילה ירוקה היא קהילה המודעת לסביבתה, לעולם הטבע בו היא חיה, לשטחים הירוקים שלידה. קהילה ירוקה זו קהילה החושבת על המשך הקיום של העולם בו אנו חיים, חושבת קיימות, חושבת בר קיימא. קהילה ירוקה פועלת למען שמירת העולם: ממחזרת, מפרידה פסולת, תוהה חושבת על ערכי היצור והצרכנות שהיא צורכת. 

לפניכם 4 הצעות לחגוג את ט"ו בשבט בסימן קיימות: הופך זבלו אוצר | קהילה חושבת סביבה | מקלקלה עולמית לכלכלה מקומית | קהילה צורכת ירוק

bottom of page